Onze Diensten

Onze diensten


ERKENDE BEMIDDELAAR

Bemiddeling is een wettelijk erkende manier om, op een minnelijke wijze, samen op zoek te gaan naar oplossingen voor uw conflict.


Het is een bewezen, doeltreffende manier om sneller, goedkoper en duurzamer conflicten aan te pakken.  Vrijwillig, vrijblijvend en vertrouwelijk

COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN

De Commissaris van de Rekeningen is een verplicht orgaan binnen de vereniging van mede-eigenaars (VME). Hij heeft de specifieke taak om de boekhouding en de rekeningen te controleren.


De Commissaris geeft een onafhankelijke audit van de financiën van uw VME.

ARBITRAGE

Arbitrage is een alternatieve manier van conflictoplossing waarbij partijen overeenkomen om een conflict aan een arbiter voor te leggen, die over dit geschil zal oordelen. Daar waar een bemiddelaar geen oordeel velt, is dat dus wel het geval met een arbiter. De arbiter beslist over een geschil.

ADVIES EN BEGELEIDING

U ben huurder, eigenaar of zelfs syndicus? U worstelt met één of meerdere thema's binnen het complexe mede-eigendom? Problemen met administratie (verslaggeving, GDPR, Reglement van Inwendige Orde, agendapunten,...) of een financiëel probleem (afrekening, debiteuren,...)?


Syndical kan u adviseren en begeleiden bij alle administratieve, financiële of technische vragen of problemen