Hoofdpagina

ADVIES, BEGELEIDING en CONTROLE.

Voor de SYNDICUS, MEDE-EIGENAAR en HUURDER.

 

Het leven in (gedwongen) mede-eigendom is niet altijd even evident. Als mede-eigenaar beschikt u niet alleen over uw eigen kavel, maar bent u ook onverdeeld eigenaar van de gemeenschappelijke delen. Dagdagelijks dient u samen te leven met andere mede-eigenaars, en dient u zich te houden aan de gedragsregels, rechten en plichten die worden geregeld door de bepalingen in de wet op de gedwongen mede-eigendom, het reglement van mede-eigendom en het reglement van inwendige orde. Ook bent u onderworpen aan de beslissingen van de algemene vergadering en dient u bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten.

 

Gelukkig heeft destijds de wetgever de invoering van de syndicus verplicht welke als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars gelast wordt met de uitvoering van wettelijke taken en opdrachten, aangevuld met bijkomende statutaire taken en mandaten.

 

Antwerpen telt meer dan 125.000 appartementen. Het merendeel wordt beheerd door niet professionele syndici. Syndici die met de beste bedoelingen trachten om alles in goede banen te leiden. De beweegredenen tot aanstelling van een niet professionele syndicus zijn meestal financieel. Een professionele syndicus vraagt immers veelal een behoorlijk forfaitair ereloon, hetgeen zwaar kan doorwegen op de maandelijkse provisie van kleinere residenties.

 

Het is begrijpelijk dat de niet professionele syndicus de complexe materie van het appartementsrecht niet volledig onder de knie heeft. En dan kunnen er mogelijks fouten gebeuren... Fouten die zwaar afgestraft kunnen worden, gelet de syndicus een hoofdelijke verantwoordelijkheid draagt.

 

Als mede-eigenaar 'ondergaat' u deze situatie, dikwijls zonder er bij stil te staan of e.e.a. wel wettelijk doorgaat. Onvermijdelijk zullen onwettige toestanden op termijn uw investering ondermijnen, zowel bouwtechnisch als financieel.

 

Syndical heeft als doelstelling om zowel de syndicus, mede-eigenaar alsook huurder de mogelijkheid te geven om zich te informeren, adviseren en te laten begeleiden inzake de operationele alsook administratieve zaken betreffende uw mede-eigendom en/of residentie. Als specialist inzake wordt u professioneel begeleid. Wij waken over het wettelijke kader en de vormgeving van de algemene vergaderingen, de correctheid van verslaggeving, uitvoering van werken, conformiteit van de kostenverdeling, afrekening, enz...

 

Kortom, Syndical treedt op als financiële, operationele en juridische waakhond.

 

 

 

 

 

 

  • Begeleiding syndicus
  • Begeleiding mede-eigenaar
  • Commissaris van de rekeningen
  • Begeleiding opleveringen
  • Specialist nieuwbouw
  • Aanpassing basisakte
  • Advies kostenverdeling
  • Debiteurenbeheer
  • Reglement inwendige orde
  • Voorbereiding algemene vergadering

Syndical | Hanendreef 132 | 2930 Brasschaat

Tel: 03/651.25.39 | GSM: 0468/23.21.19

info@syndical.be | www.syndical.be

IBAN BE11 9730 2867 4648 | BIC ARSP BE 22

|Ond.nr. 0516.906.664

Vest.nr. 2.113.130.350 | VEA EP13342 | VEA EP13343 | BIV 510971

BA- en borgstelling via NV AXA Belgium

 

Copyright © All Rights Reserved.